طول مسیرهای ویژه اتوبوس

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
طول مسیرهای ویژه اتوبوس
کد شاخص
۱۸
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان در استفاده از حمل و نقل همگانی از طریق افزایش طول مسیر ویژه اتوبوس چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص طول مسیرهای ویژه اتوبوس
Conventional_Bus_Lane Length + BRT_Lane Length
واحد اندازه گیری کیلومتر
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ BRT_Lane Length طول مسیرهای اتوبوس BRT معاونت حمل و‌نقل و ترافیک سالیانه کیلومتر
۲ Conventional_Bus_Lane Length طول مسیرهای ویژه اتوبوس معاونت حمل و‌نقل و ترافیک سالیانه کیلومتر
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
طول مسیرهای ویژه اتوبوس نشانه ۱۱۱ ۱۲۸ ۱۳۸ ۱۵۸ ۱۷۰
اندازه گیری ۹۵.۷
توضیحات
اطلاعات مربوط به طول مسیرهای ویژه اتوبوس توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع آوری می‌شود. لازم به ذکر است مسیرهای ویژه اتوبوس به مسیرهایی در معابر و خیابان‌های شهر اشاره دارد که مختص عبور اتوبوس‌های همگانی مربوط به ناوگان شهری است و ممکن است اجازه عبور وسایل نقلیه دیگری مانند خودرو پلیس، آمبولانس و ... از خطوط ویژه اتوبوس داده شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی