سهم استفاده کنندگان BRT از کل سهم اتوبوس‌ها در ساعت پیک

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
سهم استفاده کنندگان BRT از کل سهم اتوبوس‌ها در ساعت پیک
کد شاخص
۲۲
کد هدف خرد ۱-۱
هدف خرد افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به خودرو شخصی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه تسهیل استفاده شهروندان از حمل‌ونقل همگانی چه میزان در ترغیب استفاده کنندگان از این مد حمل و نقلی به جای استفاده از خودرو شخصی مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص سهم استفاده کنندگان BRT از کل سهم اتوبوس‌ها در ساعت پیک
No of BRT Riders / Total Bus Riders
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ No of BRT Rides تعداد استفاده‌کنندگان BRT در ساعت پیک معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
۲ Total Bus Riders تعداد استفاده‌کنندگان از اتوبوس‌ها(BRT و غیرBRT) در ساعت پیک معاونت حمل و نقل و ترافیک سالیانه عدد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سهم استفاده‌کنندگان BRT
از کل سهم اتوبوس ها در ساعت پیک
نشانه ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
اندازه گیری ۲۵
توضیحات
اطلاعات مربوط به سهم استفاده کنندگان BRT از کل سهم اتوبوس ها در ساعت پیک توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع‌آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی