سرانه فضای سبز تفرجگاهی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
سرانه فضای سبز تفرجگاهی
کد شاخص
۹
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه با وجود کم و کاستی‌های منابع آب، توسعه فضای سبز را با رویکرد تفرجگاهی متوقف نمی‌سازد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص نسبت مساحت فضای سبز تفرجگاهی شهر به جمعیت شهر
-
واحد اندازه گیری مترمربع به نفر
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Area_EcologicalGreenSpace مساحت فضای سبز تفرجگاهی معاونت خدمات شهری سالانه مترمربع
۲ PopCity جمعیت شهر اصفهان معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه‌انسانی سالانه نفر
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سرانه فضای سبز تفرجگاهی نشانه ۳.۷ ۳.۸ ۳.۹ ۴ ۴.۱
اندازه گیری ۳.۶
توضیحات
فضای سبز تفرجگاهی شامل پارک محلی، پارک همسایگی و پارک شهری می‌باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-جمعیت
-عوامل اکولوژیکی نظیر بارش باران، حاصلخیزی خاک، دمای هوا و...
-کاربری فضای سبز تعیین شده در طرح تفصیلی
-اعتبار توسعه فضای سبز
-حفظ و نگهداری فضای سبز
-زیرساخت‌ها و امکانات موردنیاز
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-برنامه توسعه فضای سبز شهر اصفهان (مطالعه اکولوژیک مکانیابی، ارزشگذاری اقتصادی و...)
-افزایش بهره‌وری استفاده از فضای سبز موجود
-استفاده از پیمانکاران متخصص
-استفاده از روش‌های نوین حفظ و نگهداشت فضای سبز
-جلوگیری از تخریب فضای سبز