سرانه تولید روزانه پسماند تر

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
سرانه تولید روزانه پسماند تر
کد شاخص
۱۰
کد هدف خرد ۱-۴
هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌نماید که اقدامات شهرداری چگونه پسماندهای تر کمتری توسط شهروندان تولید شده و با کاهش آلودگی‌های ناشی از زباله تر، محیط زندگی سالمتر و زبیاتری برای شهروندان فراهم کرد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص نسبت پسماند تر تولید شده به جمعیت شهر در طول یک روز
WetWastePerCapita = DailyProducedWetWaste / PopCity
واحد اندازه گیری گرم در روز به ازای هر نفر
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص WetWastePerCapita
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ DailyProducedWetWast وزن پسماند تر تولید شده در روز معاونت خدمات شهری سالانه کیلوگرم
۲ PopCity جمعیت شهر معاونت خدمات شهری سالانه نفر
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
سرانه تولید روزانه پسماند تر نشانه ۴۴۶ ۴۳۶ ۴۲۶ ۴۱۶ ۴۰۶
اندازه گیری ۴۶۶
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-جمعیت
-فرهنگ و میزان مصرف شهروندان
-آگاهی شهروندان
-شرایط اقتصادی اجتماعی کشور
-نظام قیمت گذاری کالاهای مصرفی
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-آگاهی‌رسانی و اطلاع‌رسانی به شهروندان در زمینه تفکیک از مبدا
-استفاده از نرم افزارهای هوشمند دریافت پسماند خشک
-فرهنگسازی جهت دوری شهروندان از مصرف‌زدگی
-اصلاح ساختار قیمت‌گذاری