تعداد رویدادهای شبانه در فضاهای باز

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد رویدادهای شبانه در فضاهای باز
کد شاخص
۷
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص یکی از عناصری که می‌تواند در نشاط شهروندان کمک کند ایجاد رویدادهای شبانه است که خود به پویایی و نشاط شهری کمک می کند. این شاخص تاثیر برگزاری رویدادهایی که در شب برگزار می‌شود را بر نشاط و شادمانی شهروندان و پویایی شهری بررسی می‌کند.
متولی شاخص سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان
فرمول شاخص تعداد رویدادهای شبانه در فضاهای باز
-
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد رویدادهای شبانه
در فضاهای باز
نشانه ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۵۰
اندازه گیری ۳
توضیحات
رویدادهای شبانه توسط اداره گردشگری در سال ۹۷و۹۸ چندین مورد اجرا گردید اما با مشکلات عدیده‌ای از جمله مخالفت معاونت گردشگری میراث و فشار برای حذف آنها روبرو گردید. از طرف دیگر ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر نیز نسبت به برگزاری تورهای شبانه مختلط واکنش نشان می داد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-همکاری سازمان‌ها و نهادهای مجوز دهنده
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-هماهنگی نهادهای مختلف به منظور هماهنگسازی برنامه ریزی شهری و سیاست‌های مدیریت و صدور مجوز فعالیت ویژه در شب
-انتخاب دو نقطه شهری به عنوان پایلوت اجرای شهر شبانه(چهارباغ و میدان امام)
-ارائه خدمات تفریحی و فرهنگی در نقاط منتخب