تعداد بازدیدکنندگان از جاذبه‌ها

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد بازدیدکنندگان از جاذبه‌ها
کد شاخص
۵
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می کند تا مشخص شود کدامیک از جاذبه ها می تواند به سرزندگی و شادابی شهر کمک کند.
متولی شاخص سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی
فرمول شاخص تعداد بازدیدکنندگان ازجاذبه‌ها
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ تعداد بازدیدکنندگان از موزه‌ها سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان سالانه تعداد
۲ تعداد بازدیدکنندگان از اکواریوم مدیریت ناژوان شهرداری اصفهان سالانه تعداد
۳ تعداد بازدیدکنندگان از باغ گل‌ها سازمان فضای سبز و پارک‌ها شهرداری اصفهان سالانه تعداد
۴ تعداد بازدیدکنندگان از باغ موزه پروانه ها مدیریت ناژوان شهرداری اصفهان سالانه تعداد
۵ تعداد بازدیدکنندگان از باغ خزندگان مدیریت ناژوان شهرداری اصفهان سالانه تعداد
۶ تعداد بازدیدکنندگان از باغ پرندگان مدیریت ناژوان شهرداری اصفهان سالانه تعداد
۷ تعداد بازدیدکنندگان داخلی بناهای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان سالانه تعداد
۸ تعداد بازدیدکنندگان خارجی بناهای تاریخی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان سالانه تعداد
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد بازدیدکنندگان
از موزه‌ها- سازمان فرهنگی
نشانه ۵۳,۲۰۰ ۵۸,۵۲۰ ۶۴,۳۷۲ ۷۰,۸۰۹ ۷۷,۸۹۰
اندازه گیری ۴۹,۲۶۸
تعداد بازدیدکنندگان
از موزه‌ها- اداره میراث
نشانه
اندازه گیری
تعداد بازدیدکنندگان
از اکواریوم
نشانه
اندازه گیری
تعداد بازدیدکنندگان
از باغ گل‌ها
نشانه
اندازه گیری
تعداد بازدیدکنندگان
از باغ موزه پروانه‌ها
نشانه
اندازه گیری
تعداد بازدیدکنندگان
از باغ خزندگان
نشانه
اندازه گیری
تعداد بازدیدکنندگان
از باغ پرندگان
نشانه
اندازه گیری
تعداد بازدیدکنندگان
داخلی بناهای تاریخی
نشانه ۲,۵۶۱,۹۵۷ ۲,۵۶۱,۹۵۷ ۲,۵۶۱,۹۵۷ ۲,۵۶۱,۹۵۷ ۲,۵۶۱,۹۵۷
اندازه گیری ۲,۴۶۳,۴۲۰
تعداد بازدیدکنندگان
خارجی بناهای تاریخی
نشانه ۴۱۹,۰۳۴ ۴۳۵,۷۹۵ ۴۵۳,۲۲۷ ۴۷۱,۳۵۶ ۴۹۰,۲۱۰
اندازه گیری ۴۰۲,۹۱۷
مجموع نشانه ۳,۰۱۸,۹۹۰ ۳,۰۵۰,۹۵۲ ۳,۰۷۳,۷۰۴ ۳,۰۹۷,۶۸۵ ۳,۱۲۲,۹۷۶
توضیحات
معمولاً تعداد بازدیدکنندگان از یک اثر تاریخی با تعداد بلیت فروخته شده تطبیق و اعلام می شود اما مثلاً بازدیدهای گروهی رایگان یا بازدیدهای دارای تخفیف به درستی محاسبه نمی گردد. جاذبه‌ها شامل موزه‌های شهراصفهان ( هنرهای معاصر، عصارخانه، حمام علی قلی آقا، حمام رهنان)، آکواریوم، باغ گل‌ها، موزه پروانه ها، باغ خزندگان، باغ پرندگان و بناهای تاریخی شهر اصفهان می‌باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-تامین بودجه برنامه ای سازمان
-کیفیت خدمات ارائه شده در موزه‌ها و رویدادها
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-رشد موزه‌های خصوصی
-اجرای طرح بازدیدهای گروهی از موزه‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها و غیره
-اجرای تورهای موزه گردی خانوادگی
-برگزاری رویدادها ویژه موزه‌ها