تعداد بارنامه صادر شده

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
تعداد بارنامه صادر شده
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۱-۲
هدف خرد کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ سوم ترافیکی
تعریف و مفهوم شاخص به دلیل وضعیت مبهم حمل و نقل بار درون شهری، صدور سند حمل بار درون شهری با هدف: ساماندهی، کنترل، شناسنامه دار کردن و هویت بخشی به بارهای درون شهری با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت و کالا و مدیریت مصرف سوخت در دستور کار قرار گرفته است. بارنامه، سندی است کاشف از مالکیت بار و دارای کد رهگیری از سوی سازمان مدیریت بار. به منظور اجرای مصوبات قانونی شورای اسلامی شهر و تاکیدات شهردار محترم، افزایش رضایتمندی شهروندان از خدمات جابجایی بار شهری، مدیریت تردد خودروهای باربر ، تخصیص مشوق های ترافیکی به راهبرانی که برای آنان سند حمل صادر شده است و توزیع عادلانه بار بین شرکت ها و رانندگان ، سند حمل صادر می‌گردد. این شاخص تبیین می‌نماید که مجموعه اقدامات انجام گرفته در زمینه صدور سند حمل چه میزان در کاهش آلودگی هوا مؤثر بوده است.
متولی شاخص معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرمول شاخص تعداد بارنامه صادر شده
-
واحد اندازه گیری عدد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Total Issued Waybills
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
تعداد بارنامه صادر شده نشانه ۱۴،۵۰۰ ۱۷،۵۰۰ ۲۱،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰
اندازه گیری ۱۲،۰۸۰
توضیحات
اطلاعات مربوط به تعداد بارنامه صادر شده توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک جمع‌آوری می‌شود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-میزان اعمال قانون از سوی پلیس راهور در خصوص خودروهای فاقد سند حمل
-میزان تجهیز سازمان مدیریت بار به گشت های کنترل و نظارت و سامانه های نظارتی برای کنترل محدوده
-میزان تجهیز معابر شهری به سامانه های هوشمند نظارت و کنترل تخلفات، پروانه های مرتبط و سند حمل
-نحوه رویکرد نهادهای مرتبط در هنگام صدور مجوزهای قانونی مربوط به خودروهای عمومی حمل و نقل بار در خصوص خودروهای فاقد سند حمل
-نحوه رویکرد نهادهای مرتبط در هنگام تخصیص مشوق های مرتبط (سوخت و ...) به ناوگان بار در خصوص خودروهای فاقد سند حمل
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی