طرح محور گردشگری گورت

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی پروژه‌های خروجی محور گردشگری گورت با رویکرد مشارکتی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه
مرمت و بهسازی برج‌های کبوتر گورت به منظور تزریق فعالیت‌های پذیرایی-گردشگری معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۲ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو