طرح جشنواره‌ها

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
جشنواره هنرهای تجسمی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
جشنواره موسیقی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
جشنواره ادبیات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
جشنواره سینما سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
جشنواره استعدادیابی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
جشنواره ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
برگزاری جشنواره نور با مشارکت بخش خصوصی (سالی یک مرتبه) معاونت خدمات شهری مستمر ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
برگزاری جشنواره هنر عمومی کودکان (بویژه کودکان توانخواه یا بیمار) در فضاهای عمومی شهری معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۰ ۱ سال
جشنواره طراحی اسباب بازی و عروسک سنتی و موزه اسباب بازی و عروسک معاصر معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۱ ۱ سال
جشنواره مجسمه‌ها با مواد بازیافتی معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۱ ۱ سال
جشنواره موسیقی کودک معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۱ ۱ سال
جشنواره شعر و قصه کودک معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۰ ۲ سال
برگزاری جشنواره‌های تنوع قومی، فرهنگی و زبانی در شهر معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۰ ۲ سال
جشنواره کودک جلوگاه امید (سفارش فیلم کوتاه، انیمیشن کودک، موشن‌گرافی شهر دوستدار کودک و ..) معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۰ ۲ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو