تحقق گفتمان یکپارچه در سایه تدوین برنامه راهبردی «اصفهان ۱۴۰۵»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، قدرت الله نوروزی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی در سیستم مدیریت شهری و اداره شهر اظهار داشت: برنامه ریزی به عنوان یک نگرش علمی به تعیین اهداف فرآیندها، تصمیمات و اتخاذ روش و انتخاب ابزارهای رسیدن به آنها کمک می کند و به سازمان اجازه می دهد به شکل سیستمی و جامع با ارائه روش ها و سازوکارهای مناسب رسیدن به اهداف شهری را دنبال کند.
وی افزود: با توجه به اهمیت برنامه ریزی برای سازمان های بزرگ همچون شهرداری، برنامه راهبردی به عنوان بالاترین سطح برنامه ریزی در شهرداری تعریف می شود که جهت گیری و مسیرهای بلندمدت دستیابی به اهداف راهبردی شهرداری اصفهان را تعیین می کند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری اصفهان ششمین برنامه بلندمدت شهر اصفهان و سومین برنامه راهبردی را با عنوان «برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵» در دست تهیه دارد که در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله شهر اصفهان در حال تنظیم و تدوین است، گفت: این برنامه جهات مختلف رشد و پیشرفت را مشخص خواهد کرد و نقش موثر و تعیین کننده ای در راستای زیست پذیری شهر اصفهان خواهد داشت.
نوروزی افزود: «برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵» می تواند به عنوان یک گفتمان واحد و یکپارچه برای پیشرفت شهر و شهرداری قرار گیرد، این برنامه بر اساس تجارب، دستاوردها و نتایج برنامه های قبلی و مبتنی بر اصول علمی و اجرایی و با توجه به وظایف شهرداری، نیازهای شهر، شهروندان و شهرداری است.
عوامل محیطی و نگاه به افق آینده ترسیم خواهد شد
وی با تاکید بر تدوین مشارکتی این برنامه، افزود: در تدوین این برنامه تعامل درون سازمانی شامل همکاری همه معاونت ها، مناطق، سازمان ها و شرکت ها دیده خواهد شد تا در مرحله اجرا نیز به بهترین نحو شهرداری به سمت اهداف تعیین شده حرکت کند.
شهردار اصفهان بیان داشت: مهمترین مزایای «برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵» حرکت از بخشی نگری به سمت نتیجه محوری است و سعی می شود برنامه عملیاتی آن بر مبنای نتایج مورد انتظار تدوین و اجرا شود؛ علاوه بر این از مهمترین اصول «برنامه اصفهان ۱۴۰۵» سنجش پذیری آن خواهد بود تا بتوان میزان حرکت به سوی اهداف در برنامه را مشخص کرده و مورد سنجش قرار داد.
شهروندان ناظران اجرای روشن و شفاف برنامه راهبردی خواهند بود
وی تصریح کرد: در فرآیند تدوین «برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵» مشارکت ذی نفعان در مدیریت شهری در بالاترین سطح خود انجام می شود و شهروندان به عنوان یکی از اصلی ترین ذی نفعان در مراحل مختلف برنامه ریزی مورد توجه قرار خواهند گرفت به گونه ای که این میزان تاثیرگذاری در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت شهری در بالاترین سطح خود به اندازه ای می رسد که برنامه ریزان تنها اجراکننده تصمیمات مردم خواهند بود که فراتر از تقویت تصمیمات و معتبرسازی آنها با نیازها و نظرهای مردم است.
نوروزی اضافه کرد: این برنامه زمینه ای مهم برای تحقق عینی مردم سالاری را فراهم می کند اما نکته ای که معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی به عنوان متولی «برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵» باید مورد توجه قرار دهد این است که مشارکت زمانی اتفاق می افتد و کارکرد مناسبی دارد که مستقیم و فعالانه باشد.
وی گفت: افراد شرکت کننده در آن تغییرات و دستاوردهای روشن و شفاف آن را احساس کنند و مشارکت را صرفاً برای تایید اهداف خاص برنامه ریزان و سیاستگذاران تلقی نکنند بلکه به عنوان ناظر در راستای تامین خواسته ها و نیازهای آنها در فرآیند تدوین و اجرا در نظر بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

مطالب مرتبط