شعار چشم انداز شهر اصفهان در برنامه اصفهان ۱۴۰۵

چشم انداز شهر اصفهان در افق ۱۴۰۴

شهری اسلامی، طیّب، مسجد محور، مهد عالمان و نخبگان، الهام‌بخش و مظهر تمدن نوین اسلامی؛

شهری مردم محور با مدیریت واحد، مبتنی‌ بر حکمت و دانایی، ارزش‌مدار و دارای رویکرد عدالت اجتماعی؛

شهری خلاق با مردمی مؤمن، دانا، بانشاط، مسئولیت‌پذیر و نمونه در فرهنگ شهروندی؛

شهری زیبا با سیمایی چشم‌نواز، سرسبز، آباد، روان، ایمن، سالم و هوشمند؛

شهری پیشرفته با معماری ایرانی اسلامی، متعادل، متوازن و سازگار با هویت تاریخی و فرهنگی؛

شهری توسعه‌یافته، با اقتصاد و معیشت پویا و بهره‌ور، متکی بر تولید علم و فنّاوری و گردشگری و توأم با رفاه؛

شهری سرآمد با جایگاه برتر جهانی در فرهنگ و هنر و گردشگری و بهترین شهر ایران برای زندگی؛