هدف کلان ۱:

کاهش آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلاینده های هوا

۰۱

پورتفولیو۱- افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیر موتوری و همگانی نسبت به وسایل نقلیه شخصی