نقشه های ارتباطی اصفهان ۱۴۰۰

نقشه ارتباط ارکان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰

ارکان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ در قالب بیانیه مأموریت، بیانیه چشم انداز، اهداف کلان، اهداف خرد و راهبردها تدوین شده است. لازم به ذکر است به منظور جهت دهی به اقدامات شهرداری در تحقق این برنامه، سیاست ها و ارزش هایی در نظر گرفته شده که همچون چارچوبی کلیه اقدامات شهرداری در طول مدت پنج ساله برنامه را جهت دهی می کنند. نقشه ارتباط ارکان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ در چارچوب کارکردهای شهر، مشکلات وضع موجود را شناسایی کرده و با در نظر گرفتن آن ها برنامه مورد نظر را با رویکرد تعیین خروجی، نتیجه و اثر تعیین می نماید ضمن آنکه تمامی ارکان برنامه را در نظر می گیرد. جهت مشاهده نقشه ارتباط ارکان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ در چارچوب کارکردهای شهر اینجا کلیک کنید.

نقشه ارتباط چشم انداز تا راهبرد

چشم انداز تصویری امیدبخش و متقاعد کننده از آینده ای مطلوب و ممکن است که جامعه در جستجوی رسیدن به آن می باشد. چشم انداز برای شهر هویت ساز بوده و آن را در سطح ملی و بین المللی برجسته می کند. جهت مطالعه نقشه ارتباط چشم انداز تا راهبرد برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ اینجا کلیک کنید.

نقشه ارتباطی اولویت های برنامه

جهت مشاهده نقشه ارتباط ارکان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ اینجا کلیک کنید.

نقشه اقتصاد مقاومتی از منظر برنامه

اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی و محکم سازی پایه های اقتصاد کشور، آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده رشد و شکوفایی کشور باشد. به تعبیر دیگر اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که با به کارگیری توانمندی های داخلی برای شکوفایی اقتصاد ملی تلاش نموده و روی خود کفایی و مزیت های تولید داخل تکیه نماید. با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی و تأکید مکرر رهبر معظم انقلاب حضورت آیت الله العظمی امام خامنه ای ( مدظله العالی) در این خصوص نقشه اقتصاد مقاومتی از منظر برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۰ ارایه گردیده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.