راهبردهای برنامه اصفهان ۱۴۰۵

هدف کلان ۱: کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده‌های هوا
هدف خرد ۱- افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به وسایل نقلیه شخصی

راهبرد۱- بهبود وضعیت کیفی ناوگان حمل و نقل همگانی

راهبرد۲- یکپارچه سازی انواع مدهای حمل و نقل درون شهری و حومه

راهبرد۳- هوشمندسازی حمل و نقل همگانی در خصوص اطلاع‌رسانی برنامه زمانی به شهروندان با تمرکز بر روش‌های مبتنی بر تلفن همراه

راهبرد۴- توسعه زیرساخت‌های ویژه حمل و نقل غیرموتوری و همگانی

راهبرد۵- استفاده از مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها در راستای هم‌پیمایی سرویس کارکنان ادارات، دانشگاه‌ها و کارخانجات

راهبرد۶- قیمت گذاری معابر و پارکینگ‌ها بر اساس هزینه‌های اجتماعی‌

راهبرد۷- تعامل با سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی جهت انتظام‌بخشی به تردد موتور سیکلت‌ها

راهبرد۸- آگاه سازی شهروندان جهت جلوگیری از عادی شدن مسأله آلودگی هوا و فرهنگسازی استفاده از حمل ونقل غیرموتوری و همگانی
هدف خرد ۲- کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ چهارم ترافیکی

راهبرد۱- مدیریت زمان، مکانی و الزامات کیفی تردد ناوگان باری در معابر درون شهری

راهبرد۲- مدیریت هوشمند حمل و نقل بار و کالای درون شهری

هدف خرد ۳- حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی

راهبرد۱- حفظ و احیای پهنه‌های بزرگ مقیاس اکولوژیک

راهبرد۲- بهره‌گیری از روش‌های بهره‌ور در مصرف آب‌های زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز شهری

راهبرد ۳- استفاده از پتانسیل‌های قانونی و تعامل با سایر نهادها جهت حفظ باغات و پهنه‌های اکولوژیک سبز غیر در اختیار

هدف خرد ۴- کاهش آثار نامطلوب دفع پسماند

راهبرد۱- اصلاح فرآیند پردازش پسماند به منظور تولید انرژی

راهبرد۲- کنترل و هدایت شیرابه جهت جلوگیری از نفوذپذیری آن

راهبرد ۳- ساماندهی و هوشمندسازی فرایند جمع‌آوری پسماند شهری و ساختمانی

راهبرد ۴- فرهنگ‌سازی شهروندان جهت تفکیک پسماند از مبدا و کاهش تولید پسماند

هدف کلان ۲: ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر گردشگری
هدف خرد ۱- تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری

راهبرد۱- زمینه‌سازی توسعه بازارها و نمایشگاه‌های مشاغل و صنایع دستی به منظور جذب گردشگر

راهبرد۲- بسترسازی به منظور ایجاد تنوع و کیفیت در محصولات هنری و صنایع دستی

راهبرد۳- بهره‌گیری از روش‌های متنوع برای معرفی ویژگی‌های شهر اصفهان در سطح ملی و بین المللی

هدف خرد ۲- ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه‌ها و رویدادهای متنوع

راهبرد۱- سرزنده سازی فضاهای شهری با خلق رویدادهای متنوع

راهبرد۲- ایجاد، احیاء و حفظ فضاهای تعاملی با تمرکز بر زندگی شبانه

راهبرد۳- تسهیل‌گری سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به منظور ایجاد جاذبه‌ها و اقامتگاه‌های گردشگری

راهبرد۴- فرهنگسازی شهروندان در خصوص ارتباط مناسب با گردشگر و حمایت از ایجاد محورهای گردشگری

راهبرد۵- توسعه فضای سبز تفرجگاهی با تمرکز بر پهنه‌های بزرگ مقیاس

راهبرد۶- فراهم سازی زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت بصری فضاها به منظور سرزندگی شهری و افزایش ظرفیت گردشگری

راهبرد۷- بازآفرینی عناصر، مجموعه‌ها و محورهای گردشگری

هدف خرد ۳- افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه

راهبرد۱- ارایه خدمات متناسب با گردشگر انبوه توسط بخش خصوصی با نظارت شهرداری

راهبرد۲- ارایه خدمات مکان مبنا به گردشگر با تمرکز بر روش‌های مبتنی بر تلفن همراه

هدف خرد۴: برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دائمی گردشگری به همراه زیرساخت‌های مرتبط با آن (DMO)

راهبرد۱- یکپارچه‌سازی نهادهای متولی گردشگری در شهرداری اصفهان

راهبرد۲- استقرار نظام پایه آمار (یکپارچه سازی آمارو اطلاعات ثبتی) مربوط به گردشگران شهر اصفهان

هدف کلان ۳- افزایش بهره‌وری سرمایه‌های سازمانی
هدف خرد ۱- ارتقاء بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

راهبرد۱- اصلاح ساختارسازمانی شهرداری با رویکرد چابکی سیستم و برون‌سپاری

راهبرد۲- اصلاح فرآیندهای جذب، انتخاب، استخدام و نگهداشت با هدف شایسته سالاری در انتصاب کارکنان

راهبرد۳- اصلاح سیستم‌ جبران خدمت کارکنان

هدف خرد ۲- افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات

راهبرد۱- پیاده‌سازی نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات دارایی‌ها

راهبرد۲- مدیریت مصرف انرژی (با تمرکز بر انرژی آب و برق)

هدف خرد ۳- ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان

راهبرد۱- استاندارد سازی ، یکپارچه سازی و مکانیزه سازی دارایی های اطلاعاتی شهر (داری ) اصفهان

راهبرد۲- گسترش خدمات الکترونیکی و افزایش ضریب نفوذ آن با رویکرد شهر هوشمند