بیانیه ارزش ها در برنامه اصفهان ۱۴۰۵

رعایت حقوق شهروندی

شهرداری اصفهان موظف است، فارغ از هرگونه تعارض، با بهره‌گیری از منابع و مهارت‌ها، بهبود کیفیت زندگی شهری و برخورداری از کرامت انسانی، عدالت، آزادی و زندگی شایسته برای شهروندان فراهم نماید. شهرداری اصفهان در آگاه‌سازی، توانمندسازی و مسئولیت‌پذیر کردن شهروندان نسبت به حقوق، تکالیف و منافع آن‌ها کوشا بوده و از مشارکت آن‌ها بهره می‌گیرد.

اعتمادسازی

شهرداری اصفهان با ارتقاء توانمندی‌ها، اثبات انصاف و شایستگی‌های خود با بهره‌گیری از خبرگان تلاش می‌کند، با امانتداری، منابع را با اطمینان از میل و نفع شهروندان توزیع نموده و به تعهدات خود به آن‌ها عمل کرده و شهروندان وفادارتری داشته باشد. شهرداری اصفهان در برخورد با مسائل شهری گشوده و با صداقت عمل می‌کند و با صبرو حوصله به شهروندان پاسخ می‌دهد و از این طریق سلامت، احترام و صلاحیت خود را تقویت و ارتقاء می‌دهد.

شجاعت

شهرداری اصفهان آماده مقابله با خطرات، عدم قطعیت‌ها، چالش‌ها و سختی‌ها است و در راستای تعالی، با تشویق رویکردهای کارآفرین بلندمدت، برای قضاوت و عملکردی صحیح اقدام می‌کند.

قانون‌مداری

شهرداری از طریق قانون زمینه انسجام و یگانگی میان افراد جامعه را فراهم می‌آورد. شهرداری و شهروندان تلاش می‌کنند تا قوانین را علی‌رغم اینکه مغایر با نفع آنها باشد، به کارگیرند. هرگونه اعتراض به قانون از مسیرگفتمان پیگیری می‌شود، اما در ابتدا التزام به قانون وظیفه اصلی شهرداری و شهروندان است.

عدالت محوری

شهرداری اصفهان برای دستیابی به بهترین نتیجه، سعی دارد با اقدامات معقول، منصفانه و صحیح برای شهروندان و کارکنان، انصاف را در برخورد با آن‌ها رعایت کرده و عدالت، صلح و احترام واقعی را برقرار کند.